Presentació del llibre Manual del cuidador de pacientes con DEMENCIA...qué nos interesa saber Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província d’Aragó – Sant Rafael

04/03/2014

L’Editorial dels Germans de Sant Joan de Déu (Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent) presenta el seu darrer llibre: Manual del cuidador de pacientes con DEMENCIA...qué nos interesa saber. Aquest llibre és un manual que ajudarà a trobar la forma de fer les coses i aportarà les nocions necessàries a les persones que tenen cura de pacients amb demència.