Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona estrena albergue en Poble Sec e incorpora 5 plazas para mujeres

Serveis Socials Barcelona
2011
20/12/2011

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona estrena albergue en Poble Sec e incorpora 5 plazas para mujeres